Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met opgewonden kreten, van bijval werd dit bericht ontvangen. De Kroonprins mocht spreken van de sympathie der geheele beschaafde wereld — maar even koel als zij de verzekering van een algemeene antipathie zou hebben ontvangen, even onyerschillig stond de bevolking van Belgrado tegenover de beloofde sympathie. Eén Montenegrijn, één zoo'n vechtkerel uit het land der Zwarte Bergen, was meer waard dan de machtigste staat, die alleen sympathie betuigde. En Montenegro was in staat, om niet minder dan 40.000 mannen te leveren, die vechten wilden en vechten konden!

Ja, de Proclamatie bracht er den reeds bij velen ontzonken moed weer in. De ho>p werd levendig, dat Servië zegevierend ook uit dezen oorlog te voorschijn zou komen. .

En zingend trokken. 's avonds de opgeroepen reservisten de poorten van Belgrado uit den weg op naar Kragoejewats.

Het bombardement, dat de Donau-oorlogsschepen den volgenden morgen op Belgrado openden, bracht onder de bevolking schrik en ontsteltenis teweeg. In allerijl werden de bomvrij-gemaakte schuil-

106

Een „gewonde" wordt In de motorboot neergelaten.

Sluiten