Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grens; bij Fotsa, Ratsa, in Servië in de nabijheid van de Drin; bij Bjelina en Klotjewats, iri Bosnië, waar de Serviërs het Oosten-

njksch-Hongaarsch gebied waren ingedrongen. En alsof de strijd reeds maanden aaneen had gewoed, zoo verbitterd werd er gevochten.

De krijgsverrichtingen echter, die in Euro pa met de meeste

belangstelling werden gevolgd, waren die, welke voor en om Belgrado plaats grepen. De Witteburcht-stad had het onder de kanonnade zwaar te verduren.Wel zweeg soms voor een wijle het geschut en leverde de stad in zulk een rustpoos, volóp badend in het licht der late

Juli-zon, een heerlijken aanblik, maar weldra weerklonk

dan wederom uit de tientallen

112

in de Herzegowina aan de Drin; bij Losnitsa en

Luitenant-Opneraal Snijders, Opperbevelhebber van Nederlands leger en vloot.

Sluiten