Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo telegrafeerde den 30en Juli Prins Heinrich. Dienzelfden dag antwoordde Koning George o.m.: „Mijn regeering doet, wat in haar macht is, om Rusland en Frankrijk te overreden, dat zij verdere militaire maatregelen op7

schorten, voor het geval dat Oostenrijk zich tevreden stelt met de bezetting van Belgrado en het Servisch gebied er om heen, als onderpand voor een bevredigende regeling ten opzichte van zijn eischen, terwijl de andere landen dan tegelijkertijd hun oorlogs-

130

Sluiten