Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het land of zijn bewoners op eenige wijze schade mochten ondervinden, zou door Duitschland voor een volledige schadeloosstelling

worden gezorgd

Mocht Duitschland het Groot-Hertogdom bezetten? Wettigde het feit, dat de Wilhelm-Luxemburg-spoorweg Duitsch bezit was,, dezë

handeling?

Onge¬

twijfeld neen! " Het was een daad van onrecht! Het was in strijd met de bepalingen van het volkenrecht! Niemand minder dan de Duitsche Rijks-Kanselier zelf erkende zulks in de historische Rijksdag-zitting van den 4en Augustus.

Een andere vraag is het, of deze militaire daad een voor Duitschland militaire noodzakelijkheid was. Daarop moet het antwoord bevestigend luiden. Immers: de Franschen hadden, niettegenstaande de Regeering der Republiek er in de

Volksvertegenwoordiging en in de pers meermalen op gewezen had, de LuXemburgschPransche grens vrij

wel onversterkt gelaten. Al hun kracht en geld en tijd hadden ze besteed aan de versterking der grens tegen Elzas-Lotharingen.

Dit zwakke gedeelte in de Fransche grensverdediging werd in deskundige militaire kringen „la trouée de Luxembourg"x) genoemd.

De

Wolfsschlucht" (Wolfsmuil) btj Aessbach, in Luxemburg-, vertoont het type van een woest, ontzagwekkend berglandschap.

') Trouée = een opening in een haag of bosch.

137

Sluiten