Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, tegen contant geld te koopen en elke schade te vergoeden, die wellicht door Duitsche troepen in België veroorzaakt zou kunnen worden.

„4. Zoude België vijandig optreden tegen de Duitsche troepen,

u£™ i6, Europeesche Oorlog- op het punt van uitbreken stond, mobiliseerde Neerlands Koningin Haar leger En langs neei ae grens werden nu wachtposten uitgezet, die trouw toe te zien hadden, dat de grens niet door één ,-.■,„., _.. _ der oorlogvoerende partijen werd overschreden.

up den Mescnberg, te Ensden, hadden onze soldaten een schildwachthuisje gebouwd van korenschoven

in het bijzonder hun voortgang bemoeilijken door tegenstand aan de Maasversterkingen of door vernieling van spoorwegen, straatwegen, tunnels of andere werken, dan zal Duitschland tot zijn leedwezen genoodzaakt znn, het Koninkrijk als vijand te beschouwen. In dat

142

Sluiten