Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostenrijk krijgde tegen Servië; Rusland trok zijn troepen samen tegen de Monarchie en gaf aan zijn millioenen den last, tegen Duitschland op te rukken-; Duitschland verzamelde zijn geweldige

Engeland mobiliseerde zijn machtige oorlogsvloot. Boven worden twee.oorlogsbodems afgebeeld, de „Masborough" en de „Iron Duke", naar

foto's, bij het zee-kiezen genomen. Beneden ziet [men de, Engelsche matrozen, die zich met „zak en pak" aan boord begeven..

legers in de schoone Rijnstreek tegen Frankrijk en viel het welvarende België binnen, dat ten prooi zou worden aan de gruwelijkste

verschrikkingen

En nóg méér verwarring ontstond, nog banger werd de algemeene

147

Sluiten