Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans gelastte hij den Britschen ambassadeur te Berlijn een

Ultimatum van Engeland aan Duitschland

over te brengen.

Om 12 uur in den nacht van den 4en Augustus, moest de Duitsche Regeering te Londen doen berichten, dat zij België's neutra-

Onafzienbare rijen vormden de cavalerie-regimenten, die België introkken. Op de plaatsen, waar zij halt hielden, was het een wirwar van menschen en paarden.

liteit zou eerbiedigen, evenals Frankrijk het reeds beloofd had te zullen doen.

Te 7 ure in den avond kweet de Engelsche ambassadeur zich

het Engelsche Witboek: „Engeland in Oorlog voor de gewaarborgde rechten van kleine naties" min-juist genoemd moet worden. Keeds den 29en Juli immers waarschuwde Minister Grey, dat Engeland tot daden zou komen, indién Duitschland en Frankrijk in het conflict tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië werden gemengd. En Frankrijk was toch geen kleine natie!

154

Sluiten