Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Augustus, toen de bewoners der steden en dorpen in het Land van Hervé de vijandelijke machten l) voorbij zagen trekken. Auto's, vol gewapende mannen, snelden in duizelingwekkende vaart over de wegen, wolken van stof achter zich latend; cavaleristen, op vurige, steigerende paarden, zwermden in wijde bogen uit over de landerijen, die met zoo naarstige vlijt waren bearbeid; soldaten te voet, op den schouder het geweer, marcheerden met onverstoorbaren, regelmatigen pas heuvel-op heuvel-af. En al maar voort duurde deze invasie dier lachende krijgers, die niet schenen te beseffen, dat zij een vredelievend en arbeidzaam volk in de diepste ellende stortten!

Een patrouille doodskop-huzaren, die schrik en ontsteltenis teweeg brachten, waar ze zich vertoonden.

Zie, die kanonnen, die vreeselijke moordwerktuigen, zouden straks losbranden en met hun gloeienden inhoud dood en vernietiging over mensch en. vee uitstorten! Hoe ' konden toch die kanonniers nog zingen en rustig op de affuitén blijven zitten, alsof ze onverschillig waren voor wat in de toekomst van hen gevraagd zou worden!

>) De op 4 Augustus België binnengeruKte Duitschers waren troepen uit de vredes-garnizoenen, die nog niet ten volle op voet van oorlog waren -uitgerust.

De aanval op Luik — en de verovering later — geschiedde tijdens de mobilisatie van het groote Duitsche leger, dat voor den opmarsch naar Frankrijk bestemd was.

Duitschland had eerst omstreeks 15 Augustus zijn weermacht mobiel.

160

Sluiten