Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Duitsche leger in Noord-Oost-België.

Nimmer zullen de bewoners van het Land van Heryé en de inwoners der voormaals bloeiende dorpen en steden van het vredige Maasdal beneden Luik de bloedige dagen van den 4én tot den 7en Augustus vergeten. Het was, of de afgrond zijn verschrikkingen uit¬

braakte over deze schoone landstreek.De hemel zag er dag en nacht rood van devlammen, die oplaaiden uit eenzame hoeven zoowel als uit geheele stedenwijken;de aarde zag rood van het bloed, dat daar • uit duizenden

van wonden leekte.

Boven: De Duitsche Roode Kruis-ambulance vervoert gewonden van het slagveld naar de Hollandsche grens- Beneden: Begrafenis te Maastricht van een aan zijn wonden bezweken jeugdigen Duitschen officier.

Het geknetter der geweersalvo's, het geklikklak der mitrailleurs, de donder van het geschut, het geronk van de motoren der vliegmachines en Zeppelins.... en tusschen dit alles door, ja soms ver er boven uitklinkend nog, het krijgsgeschreeuw der kampende vijanden en het akelig gekerm der gewonden.... het maakte België's noord-oostelijk deel tot een oord van helsche verschrikking —

174

Sluiten