Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vuurregen moeten doorgaan. Bommen en graten uit de forten, mitrailleur- en geweervuur uit de loopgraven zouden den vijand bij honderdtallen neervellen en hem eindelijk doen afdeinzen, wilde hij niet geheel verpletterd worden.

'Onoverwinnelijk was het Belgische leger in de Stelling Luik!

Langs de Nederlandsche grenzen'Plaatsten de Duitschers overal wachtposten, opdat'geen Duitsch soldaat de neutratneit van hörisnd der Oranje'sTCnEndeti zöu. • "ultscn soldaat de

Opdat/ïe macht, die deze Stelling verdedigen zou, zoo sterk mogelijk zoude zijn, was aan de soldaten ten oosten van de Maas het bevel gegeven, op de fortenlinie terug te trekken, nadat ze de macht van den vijand verkend en hem zooveel mogelijk afbreuk hadden gedaan.

<Jp Leven en Dood. 12

177

Sluiten