Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de opvolging van dit bevel werd voor een deel oorzaak, dat over de dorpen en steden van het Maasdal een zee van jammer en ellende kwam.

Met verbeten woede en spijt toch zagen de bewoners dezer plaatsen, die vast voor het nleerendeel onbekend waren met de regelen van het oorlogsrecht, hoe daar de soldaten van het Belgische leger al maar door weken voor den opdringenden Duitscher.

Heel den dag zagen ze dit jammerlijk schouwspel, waarvan zij, de Waalsche zonen van het Belgisch vaderland, diep het schrijnend wee voelden.

Hoort! In de verte het geluid van geweerschoten! Daar

werd weer gevochten! Daar verdedigden dan toch waarlijk de soldaten den vaderlandschen grond! O, dat nu van rondom de in vredestijd zoo bewonderde lanciers op kwamen dagen, om dien Duitscher, dien.

Ieder Duitscher, die op den oproep van zijn Keizer huis en baard verliet, ontving een geschenk, dat — hoe . klein ook — hem in den vreemde aan' het vaderland herinneren kon.

178

Sluiten