Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En over de Maasvlakte, waar voor enkele oogenblikken geweerschoten en fluitende granaten de vredige stilte wreed hadden verstoord, schalde nu het fiere Vlaamsche Leeuwenlied:

Zij zullen hem niet temmen,

Den fleren- Vlaamschen Leeuw, Al dreigen ze zijn vrijheid

Met kluisters en geschreeuw! Zij zullen hem niet temmen,

Zoo lang één Vlaming leeft, Zoo lang de Leeuw kan klauwen,

Zoo lang hij tanden heeft!

En verder zongen ze, die mannen, nog verhit van den strijd; ze zongen met verwondering-wekkende onbezorgdheid voor het heden, vol moed voor de toekomst....

Een uur, nadat aan de Maaszijde het gevecht tusschen het 12e linie-regiment en de uhlanen-afdeeling was geleverd, zagen enkele burgers van Visé — nog onder den indruk van den schrik, dien het springen der brug 's nachts had veroorzaakt en nog. ontsteld door het krijgsgerucht, dat daar straks van de rivier tot hen was doorgedrongen — aan den anderen kant der stad een vreemd

Mitrailleurs, die verschrikkelijke .moderne" moordtuigen, waren tusschen de reeds opgebonden scbooven opgesteld.

187

Sluiten