Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Duitschers uit. Die moordenaars yan Visé moesten voor hun euveldaad worden gestraft op hetzelfde oógenblik, dat zij die hadden uitgevoerd. Geen genade voor hen! Geen genade voor die franc-tireurs!

En ze staakten voor enkele oogenblikken de pogingen, om zich den overtocht over de rivier te verzekeren. Eerst moesten de daders van den moord, op de Keizerlijke soldaten gepleegd, worden gevat; eerst moest de vijand binnen de muren der stad onschadelijk worden gemaakt. Maar toen ze tot deze achtervolging overgingen, stuitten ze op verzet van een aanzienlijk aantal inwoners van Visé. Die

De arme Belgische soldaten, die door den steeds opdringen den Duitscher voor zich uit werden gedreven, vonden in de dorpen, die ze doortrokken, een liefderijk onthaal.

menschen, wellicht onkundig nog van het pas voorgevallene en meenende, dat de Duitschers het nu op hun eigendom en leven hadden voorzien, verdedigden zich en vielen de door de straten der stad snellende soldaten aan.

De strijd had zich verplaatst. Niet meer de soldaten van den Belgischen Koning, maar zijn volk, zijn onderdanen streden nu tegen den Duitscher en vatten de wapenen tegen hem op.

Maar dat was ook de ondergang der kleine, weerlooze stad!

Wat vermochten die nietige hoopkens ongeoefende burgers, zelfs als zij zich zouden barricadeeren achter, muren van graniet, tegen de strijdbare en van verontwaardiging en wraakzucht gloeiende

Op Leven en Dood. 13

193

Sluiten