Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar sloegen de klokken het gevreesde uur! Zoo aanstonds zou dus het bombardement

beginnen. Maar minuut

na minuut verstreek, het

werd half twaalf, het werd twaalf uur — en nog steeds bleef de kan'onnade uit. Zou er iets gebeurd zijn? Was het generaal Léman gelukt, het Duitsche leger uit zijn stellingen te verdrijven? Of— de reeds zoo vaak teleurgesteldeLuikenaren durfden de flauwe hoop, die in hen opkwam, niet luide uiten; ze fluisterden het elkander toe — zou een Pransch of Engelsch ontzettingslegerde benarde vesting te hulp gekomen zijn?

....De Pont-des-Arches. do fraaie brug waarop heel Luik trotsch was en. die de bewondering van lederen vreemdeling tot zich .trok. was in de lucht gevlogen: twee van de vnf bogen waren door dynamiet vernield.... <pag. 218.) .

Sluiten