Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aflezen: LIÈGE en LUIK, kwam nu met groote letters het Duitsche opschrift: HAUPTBAHNHOF LüTTICH! Want Luik, de Stad Luik, was gevallen.

Zoolang de Duitscher als vijand zich op Belgisch grondgebied zou bevinden, zou Luik een Duitsche stad zijn.....

De val der Stelling Luik.

„Wat de forten der Stelling Luik betreft — hongersnood alléén zal die tot overgave kunnen dwingen. Maar daaraan valt niet te denken, want er is mondvoorraad voor vele maanden!"

Aldus geloofde het 't Belgische volk, geloofde ook het Belgische leger.

Er was dan ook wel reden voor! Voor de 12 groote en kleine

forten, die de Stel¬

ling uitmaakten, was geen metselwerk gebezigd. Wat niet uit aarde of stalen platen bestond, was opgebouwd van Portland-cementen verwoestbaar sterk. En de bewapening? Ze was bewonderenswaardig. In de koepels dér forten was zwaar geschut opgesteld, dat op grooten afstand vurén kon: kanonnen van 15 en 12 c.M. en houwitsers van 21 c.M., te zamen 78 stukken zwaar geschut. In hefkoepels, van waaruit het vuur der infanterie op korten af-

Een

stand moestworden

Duitsche gewonde, die, na voorloopier verbonden te ziin. j j

uit de vuurlinie werd weggebracht. ondersteund,waren

226

Sluiten