Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehoord, of hij begreep, dat een ongekende macht over deStellingbeslissen zou. En toen was het,d$thij sidderde; dat de groote man zich een wijle klein gevoelde en niet in staat, den aanvaller te weerstaan.

Dit oógenblik van zwakte—meer was het niet! — was evenwel spoedig voorpij. Indien dan de Stelling vallen moest, zou hij eerst toonen, hoe een Belgisch soldaat zijn eed aan Koning en Vaderland gestand

bleef

Onheilsberichten waren het, die slag op slag den generaal in zijn hoofdkwartier op

het fort Loncin bereikten. Barchon, in handen der Duitschers gevallen, kon niet weer worden ontzet de commandant van

Evegnée, door het wee der schrikkelijke oorlogsellende van zijn zinnen beroofd, schoot zijn revolver af op zijn eigen soldaten,

die genoodzaakt werden, hun bevelhebber te binden het

sterke fort Pontisse, dat met zijn machtig vuur onder de Duitsche troepen zoo groote verwoestingen aanrichtte, toen ze bij Lixhe den overtocht over den Maas forceerden, werd door de kogel-gevaarten, die met de snelheid van het licht de lucht doorkliefden, als een

kaartenhuis in elkaar gedrukt Zeppelin-bommen ontwikkelden,

doordat ze van uit groote hoogte werden losgelaten, zoo hevige kracht, dat de stalen pantserbedekking der draaiende koepels als zeildoek uiteenscheurde

Mogelijk wel den meest verpletterenden indruk maakte de ondergang van het fort Chaudfontaine op den generaal.

Het was de 12e Augustus. De onderlinge verbinding der forten

234

Van het fort Fléron werd de sterk gepantserde koepel door het 42 c.M. reuzenmortier totaal stukgeschoten.

Sluiten