Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdediging zooveel mogelijk te ordenen en een moreelen invloed op het garnizoen uit te oefenen.

Uwe Majesteit weet, dat ik 6 Augustus 's middags in het fort Loncin was.

Met smart zal Uwe Majesteit vernemen, dat het fort gisteren om 5 uur 20 minuten in de lucht gevlogen is en dat het grootste gedeelte van het garnizoen onder de puinhoopen werd bedolven.

Dat ik bij deze catastrophe niet het leven verloren heb, is hieraan toe te schrijven, dat mijn escorte mij uit het fort bracht, toen ik half verstikt was door het gas, dat zich na de ontploffing van het kruit ontwikkelde. Men bracht mij naar een loopgraaf, waar ik neerviel. Een Duitsch kapitein gaf mij te drinken en vervolgens werd ik krijgsgevangen gemaakt en naar Luik gebracht.

Ik weet, dat deze brief niet geheel is, zooals hij zijn moet,

De schoon gelegen brug ‚ÄěPont des Jambres" te Namen was ook door de Belgen vernield. De Duitschers herstelden haar later weder.

Sluiten