Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de Belgische overwinnaars bij Haelen dien avond

hoorden, dat ook de Duitsche aanval door middel van gepantserde auto's, doodskop-huzaren en artillerie bij Diest was mislukt; dat een gelijktijdig ondernomen aanval bij het meer zuidwaarts gelegen Eghezée eveneens was afgeslagen; toen juichten ze. En dat was waarlijk geen wonder! Want de hoop leefde nu, dat het overal zóó zou- gaan. Ja, de Duitscher, dien ze haatten, moest terug! Streden de Belgen niet voor hun recht en hun vrijheid? Nog méér: moesten ze niet het bloed wreken van de door Duitsche kogels neergeschoten

Brug bij Haelen, die door de Belgen werd vernield en in welks nabijheid een bloedige strijd tusschen Duitschers en Belgen werd gevoerd.

burgers uit het land van Hervé, en den brand en de verwoesting van de beklagenswaardige dorpen Visé en Lixhe en Mouland en Berneau en Argenteau en Aubel en Fouron?

Den datum van TA Augustus schreven de Belgische overwinnaars van Diest en Haelen met gouden letters in hun geheugen

Helaas! Hoe ontmoedigend werden de dagen, die volgden, voor hen, toen telkens opnieuw en met steeds sterker troepenmachten de Duitschers aanvielen! Het was of een zee van vijanden het Belgische land overstroomde! En, gelijk immer door de zee voortgaat haar golven landwaarts te stuwen, al spatten er in de branding ook tien- en honderdtallen uiteen, niets dan een laag schuim achterlatend

Op Leven en Dood. 17

257

Sluiten