Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitschers te bchaerbeek, rustend langs den weg.

Tot, eensklaps, een ongeluksbode in de stad verscheen, die de nadering der Duitschers berichtte! Dat kón niet waar zijn!

Maar die ééne Jobs-bode werd gevolgd door tien, door honderd anderen! En allen zeiden ze hetzelfde: „De Duts komt! De Prussiens zijn in aantocht!"

Komt! Schielijk dan barricaden opgeworpen! Alle man moet

meehelpen, om den vijand te keeren! Steenen hoog opgestapeld en zakken en matrassen! Straks komen de karabiniers en die zullen dan van achter deze verdedigingswerken den vijand doen afdeinzen. En de burgerwacht, de zoo bewonderde garde-civique, zal nu ook toenen, dat zij bestaat! Komt, Brusselaars, aan het werk! En dat man noch vrouw noch kind ruste, vóór de veiligheid der hoofdstad

verzekerd zij! Ha, ziet die lafaards, die naar de stations rennen!

Ze haasten zich om weg te komen, weg naar het sterke Antwerpen, weg naar het verre Gent en het nog meer verre Ostende. Zijt gij Vlamingen, zijtgij Walen, zijt gij Belgen? Lafaards zijt gij! En onze burgemeester zal niet nalaten, uw ellendig gedrag aan de kaak te

stellen! Onze burgemeester Maar wat die oploop beteekenen

mag? Waarom verdringt men zich achter dien man, die een groot

papier aan den. muur slaat en O, het zal een oproep zijn van

onzen burgemeester, onzen Max, die de inwoners der hoofdstad gaat aanzeggen, dat nooit de vreemdeling met zijne toestemming de straten dezer stad betreden zal. Neen, voorzeker niet, niemand der burgers zal dit toestemmen

264

Sluiten