Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De proclamatie, die burgemeester Max tot, de inwoners der hoofdstad richtte, was van den volgenden inhoud:

Medeburgers,

Ondanks den heldhaftigen tegenstand van onze troepen, geholpen door de verbonden legers, is het te vreezen, dat de vijand in Brussel zal binnentreden. Ladien deze mogelijkheid werkelijkheid zou worden, hoop ik op de kalmte en koelbloedigheid van de bevolking te kunnen rekenen.

Dat men zich wachte voor alle opwinding, voor alle paniek. De gemeentelijke autoriteiten zuUen hun post niet verlaten. Zij zullen doorgaan, hunne functies te bekleeden met die sterkte, die gij van hen in zoo ernstige omstandigheden moogt verwachten.

Het zal nauwelijks noodig zijn, mijn medeburgers te herinneren aan de plichten van allen tegenover het land. De wetten van den oorlog verbieden den vnand, de bevolking er toe te dwingen, inlichtingen over het nationale leger en over zijn middelen van verdediging te geven. De bewoners moeten weten, dat zij in hun recht zijn te weigeren, wat dan ook aan den indringer betreffende dit punt mede te deelen. Deze weigering is hun opgelegd in het belang van het vaderland.

Dat niemand van u aanneme, als gids aan den vijand zijn diensten te verleenen.

Duitsche mitrailleurs te Sebaerbeek bij Brussel.

265

Sluiten