Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoor!

Deutschland, Deutschland über alles!

Zoo ging het door die soldaten-rijen. Honderden mannenstemmen vereenigden zich tot één jubel, die uitklonk ver boven de paleizen der hoofdstad. Deutschland über alles — óók over België, óók over Brussel!

Was het den Brusselaars toen niet, of hun het hart moest stilstaan? Verscheurde niet een schier onduldbare pijn hun borst, toen

ze dat lied hoorden en moesten zwijgen ?

Leve het vrije en onafhankelijke België! Zoo had burgemeester Max gisteren nog uitgeroepen. Ach neen! België miste van dit oógenblik, nu de overweldiger zijn zwaren voetstap neerzette op de straten zijner hoofdstad, de heerlijke rechten van een zelfstandig vohksbestaan. Was-het niet, of met iederen nieuwen voetstap weer een gedeelte van 's lands vrijheid en onafhankelijkheid werd vertreden ?....

Nog immer duurde de intocht van den Duitscher voort. Na de infanterie kwam weer cavalerie en daarna volgde artillerie met taUooze rijen kanonnen. Maar de Brusselaars zochten den weg naar hun woning. Ze konden den aanblik niet langer verdragen, dat het groote plein voor het Gare du Nord bezet werd door deze troepen in vreemde uniform; dat ze zich tot rusten neerzetten op de monumentale trappen van het Beursgebouw; dat het sierlijke Stadhuis en de aan historische gebeurtenissen zoo rijke Groote Markt wemelde van overwinnaars van het Belgische leger; dat de wijk der Ministeries en de straat, die langs de ministeriëele gebouwen voerde, door vreemdelingen werd afgezet

Van Donderdagmiddag tot Zaterdagmorgen, den 22en Augustus, trokken al maar door de Duitschers langs de Brusselsche boulevards. Auto's en ruiterij en voetvolk, fouragewagens en veldkeukens, munitie- en ambulance-wagens — alles Duitsch! — volgden elkander in eindelooze verscheidenheid op.

België had het Duitsche leger geen ongehinderden doortocht willen verleenen — overwonnen, moest het thans lijdelijk aanzien, dat dit leger den doortocht nam.

Een sterke en machtige Duitsche troepenmacht vervolgde na de overgave der hoofdstad den opmarsch naar de Fransche grens.

268

Sluiten