Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet op zoo volmaakte wijze als het Keizerrijk gereed voor den Oorlog zijn — ze was dan toch wel voorbereid!

Een oógenblik dient nog stil gestaan bij het Fransche vestingstelsel. Dit mocht inderdaad wel worden vergeleken bij een niet te overklimmen muur, die zich van Belfort tot voorbij Verdun uitstrekte.

De vesting Belfort sloot de Trouée de Belfort of Bourgondische Poort, gelegen tusschen de Jura en de Vogeezen. Belfort was hierom van zoo groot belang, wijl van hier uit een Fransch leger den Elzas kón binnenrukken en Altkirch en Mühlhausen aanvallen. Voor een Duitschen aanval werd de vesting door een dubbele rij van forten beschermd.

Een aanval op Belfort vanuit het Noorden werd tot de onmogelijkheden gerekend. Van hier tot aan Epinal lagen aan den linkeroever van den Moezel de forten Giromagny, Le Ballon de Servance, Chateau Lambert, Rupt, Remiremont en Arches.

Voorbij Epinal, een groote fortvesting, die kilometers ver in het rond het omliggende land beheerschte, lag de Trouée de la Moselle, een „opening", die een breedte van 70 K.M. bezat. Doch behalve dat de Noorderforten van Epinal en de Zuiderforten van Toul een aanzienlijk deel dezer Trouée konden beschermen, zou hier bij een

De troepen in het veld waakten steeds voor een bomaanslag uit de lucht, of trachtten de ■ verkennende vijandelijke vliegers neer te schieten. De Duitschers gebruikten daarvoor speciaal vervaardigde snelvuur-kanonnen.

277

Sluiten