Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat den Franschen ook maar eenigszins van dienst zou kunnen zijn, te verwoesten. De oprukkende Franschen zagen, hoe tal van woningen plotseling in vlammen stonden, hoe uit struikgewas en bosschen eensklaps een dichte rook opsloeg. . De Duitschers hadden dezen

Na de herovering van Mühlhausen maakten de Duitschers ook schietvoorraad buit. Deze Duitsche soldaat „bestudeert" een door de Franschen achtergelaten bom.

T>rand gesticht, opdat de vijand levensmiddelen noch bedekking zou" kunnen vinden.

Maar de Franschen bekommerden zich op dit oógenblik hier niet -om. Er waren er, die elkander weenend van blijdschap omhelsden, omdat zij met hun wapenen dit Elzassisch gebied hadden veroverd; anderen kusten den grond, die vier en veertig jaren had gezucht

283

Sluiten