Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handen: de eerste Fransöhe krijgsgevangenen. Daarbenevens maakten zij 4 kanonnen en een groot aantal geweren buit.

Onder groote vreugde werden enkele dagen later de veroverde kanonnen op een der pleinen van Straatsburg opgesteld

Ook op andere punten van de grens van Elzas-Lotharingen had de generalissimus Joffre een offensief optreden gelast.

Den lOen Augustus trokken de Franschen bij Markirch en Lützelhausen over de grens. Straatsburg was het doel van den tocht. O, ze popelden de mannen, als ze zich voorstelden, dat hët hun gelukken zou, deze oude stad, die in '70 na het zware bombardement den Duitschers in handen viel, te heroveren. Stond niet in Parijs op -de Place de la Concorde het gedenkteeken van Straatsburg en was niet sitffls '71 dat standbeeld met rouwdoek omwonden, symbool van Frankrijks droefheid over het verlies dezer stad?-

Ja, als ze Straatsburg slechts konden verwinnen — het zou dezen mannen loons genoeg zijn voor duizend en meer opofferingen .....

De Franschen namen stellingen in op de heu vels bij Sainte Marie aux Mines (Markirch), om' zoodoende een Duitschen aanval uit Schlettstadt of Colmar te verhinderen. En ook op de hoogten van Schirmeck plaatsten ze hun kanonnen en mitrailleurs. Ze mochten nu komen, de Alboches!

De commandant van een Fransche arHIlerie-sWing, den vijand verkennend en zijn bevelen - door middel van een veldtelefoon - aan zijn manschappen gevend °evelen

291

Sluiten