Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alpenjagers, den vijand afwachtend, met het machine-geweer gereed voor een verdelgend vuur.

De donder van het geschut ging wederjaan^de infanterie-aanvallen vooraf. En toen die van weerszijden begonnen waren, werden de mitrailleurs in werking gesteld. Maar alras moesten kanonnen en machine-geweren zwijgen. Franschen en Duitschers waren elkander zoo dicht genaderd, dat beider artillerie het vuren staakte, opdat niet tegelijk met den vijand ook de eigen soldaat zou worden gedood.

' Het werd een geweldige worsteling en vreeselijk waren de wonden, die sabelhouwen en bajonetsteken en de zware slagen der

geweerkolven veroorzaakten

Zeven volle uren duurde de strijd.

De zon scheen fel. De Franschen hadden zich uitstekend verschanst in uitgestrekte veldversterkingen. Bij het naderen van de Duitsche troepen openden de Franschen van een heuvelkam een levendig vuur. De Duitschers stormden echter voorwaarts tot in de vijandelijke gelederen.

Om de Duitsche cavalerie te belemmeren, hadden de Franschen in de weilanden lange wolfskuilen gegraven, langwerpige wigvormige kuilen, voor het oog verborgen door een bedekking van gras en hooi op losse aarde. Op den bodem van iederen kuil hadden ze bajonetten met de punt naar boven geplaatst.

Gelukkig voor de Duitschers echter, bemerkten' ze spoedig deze

295

Sluiten