Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kondigen, dat de vijand omsingeld was Maar met opoffering

van vele kanonnen, met een ontzaglijk verlies aan menschenlevens - één hunner leger-afdeelingen werd zelfs dermate getroffen, dat van de 1350 slechts 230 manschappen overbleven! — slaagden de

rmgelschen er in denDuitschen druk te wederstaan.

Het Fransche noorderleger was door de Engelschen gered!

Generaal Von Haussen liet de vervolging der verslagen legers aan generaal Von Bülow óver. Hij overschreed nu de onbeschermde Fransche

grens, en

was den 30en Augustus reeds tot Rethel aan de Aisne doorgedrongen, waar hij opnieuw met

eën FranschEngelsch leger

in aanraking kwam en hen

gedeeltelijk overwon, zoodat

de overtocht over de Aisne

ongehind erd kon

worden voltrokken en de Opmarsch in de richting van Reims voortgezet.

En den 3en September werd deze stad — de oude Fransche kroningsstad, waar de Maagd van Orleans, Jeanne d'Arc, na Frankrijk van het Engelsche geweld gered te hebben, Karei VII tot koning kroonde — bereikt.

320

De Kathedraal van Reims, een der meest beroemde -bouwwerken der wereld.

Sluiten