Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O? het alleronverwachtst verschenen de Dnitschers'den 25en Augustus in St. Amand ten westen van Valenciennes. •

O, het was met Frankrijk, het was met de groote en roemruchte Republiek gedaan!

Ook van uit het Noordwesten kwamen de Jobstijdingen tot de inwoners van Reims en tot geheel Frankrijk.

De overwinningen der generaals Von Bülow en Von Kluck waren het, die de Franschen met klimmenden schrik vervulden.

Generaal Von Bülow1) had, nadat hij met Von Haussen de zege over de Fransch-Engelsche troepen] had behaald, de achtervolging alleen voortgezet. En gedurende deze menschenjaeht kon ook hij — door de Trouée de 1'Oise — zijn Opmarsch voortzetten.

Al verder verwijderde zich het 3e van het 2e Duitsche leger. Generaal von Bülow Vervolgde niet als Von' Haussen den Opmarsch naar het Zuiden — meer naar het Westen trok hij.

>) General-oberst Von Bülow werd 24 Maart 1846 te Berlijn geboren als zoon van een officier. Als jong officier nam hij aan den oorlog van 1870— 71 deel en verwierf toen het IJzeren Kruis. Herhaaldelijk verwisselde hij den dienst aan het front voor dien bij den grooten generalen staf. In 1900 werd hij kwartiermeester-generaal (sous-chef van den grooten generalen staf) en in 1903 bevelvoerend generaal over hét 3de leger. In 1912 werd hij tot General-oberst en inspecteur-generaal van de 3de legerinspectie te Hannover bevorderd.

322

Sluiten