Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit geschiedde met een tweeledig doel. Eerstens dreef hij de nog immer wijkende Franschen en Engelschen voor zich uit, ze op deze wijze trachtend te beletten, zich op Parijs terug te trekken en het leger vóór en om de hoofdstad te versterken; en ten andere wilde hij de twee vestingen in het noorden van Frankrijk, La Fère en Laon, omvatten en voor zijn Keizer winnen.

Von Bülow betoonde zich op het westelijke slagveld een meester in de strategie en tactiek.

Hij liet den vijand geen oógenblik met rust. Nauwelijks was.de eene aanvalsdaad achter den rug, of hij ving reeds een tweede aan.

En telkens moesten zijn tegenstanders het onderspit delven.

Hij dreef ze voor zich uit: van het Maas- en Sambre-gebied tot ver achter Maubeuge.

Ten Noorden van St. Quentin *) hielden de verbonden legers eindelijk na-een terugtrekkende beweging, die drie volle dagen had geduurd, stand en daar, door nieuwe Engelsche troepen versterkt, wachtten zij dën aanvaller af.

Vol moed waren de Verbondenen,. -En naar de beide hoofdsteden, Parijs en Londen, werden geruststellende berichten verzonden. De

]) Bij hetzelfde St. Quentin bevocht eenmaal de ongelukkige Graaf van Egmond voor den trouweloozen Filips ÏI op de Franschen de overwinning.

Te St. Amand vonden de Duitsche verkenners een oógenblik rust. Eén oógenblik maar..

323

Sluiten