Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leger van Vón Bülow, kwamen zij in de lijn, die Von Kluck te volgen had. En begrijpelijkerwijze liet hij dan deze door de herhaalde nederlagen wel eenigszins ontmoedigde Engelsche soldaten niet met rust. Hoe de Britten zich te weer mochten stellen, ook voor Von Kluck moesten ze terugwijken. Ja, generaal Prench, die zijn hoofdkwartier eerst te Le Cateau, daarna te St. Quentin, vervolgens te Noyon had opgeslagen, moest zelfs in de op slechts vier uren van Parijs gelegen stad Clermont zijn toevlucht zoeken.

Rijssel, de stad met 12 forten en een citadel, en Amiens, voormaals de hoofdstad van Picardië en thans het belangrijke station aan de spoorlijn Parijs-Boulogne, waren met de tusschenliggende

Waar de Franschen maar een geschikt gevechtsterrein vonden, hielden zij stand en brachten ze hun kanonnen in stelling.

plaatsen vóór den 31en Augustus reeds aan generaal Von Kluck onderworpen.

En nog immer verder trok hij.

Den len September vertoonde zich zijn leger even ten noorden van Beauvais, op 5 a 6 uren afstands van Parijs; den 2en September was het reeds te Senlis, op nauwelijks 3 uren van de hoofdstad

Toen vervulde schrik en ontzetting de inwoners van Parijs, die lang — tè lang! — onkundig waren gelaten van den*critieken toestand. En de Regeering, bevreesd voor wat binnen enkele dagen, enkele uren wellicht, gebeuren kon, wierp nu het masker van gerustheid, dat zij zich had voorgebonden, weg

331

Sluiten