Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaarne naar het front wilde vertrekken, om zich daar met den erfvijand te meten en dat tot de Kabinets-wijziging was besloten, omdat het land een krachtig en . bekwaam Kabinet van waarlijk 'nationaal belang noodig had — de Parijzenaars dachten er het hunne

van en begonnen langzamerhand elkander te verontrusten met

de meest schrikwekkende verhalen over de wreedheden van den vijand!

Eén van de eerste daden van het nieuwe Kabinet was de uitvaardiging van een oproep aan het Fransche volk, waarin hèt o.m. schreef:

Kaartje van de vesting Parijs.

„Frankrijks zonen vergieten hun.bloed voor vaderland en vrijheid, aan de zijde van de heldhaftige legers van Engeland en België. Zij bieden onversaagd den storm van vuur en ijzer, waarmede de vijand hen overstelpt, het hoofd.

„Mogen ook velen hunner vallen, de natie blijft bestaan. De eindelijke zegepraal is verzekerd.

„Een groote maar niet beslissende strijd begint. Hoe ook de afloop moge zijn, de oorlog zal voortduren. Frankrijk zal niet, zooals zijn vijand zich dat heeft voorgesteld, een gemakkelijke buit zijn.

336

Sluiten