Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zetten. Een volk, dat niet wil ondergaan en dat om zijn bestaan te redden voor geen beproevingen en voor geen offers terugdeinst, kan er zeker van zijn te zullen overwinnen.

Het Manifest mocht al enkelen met nieuwen moed bezielen — op het meerendeel der bevolking oefenden deze woorden niet den minsten invloed, uit. Voor hen stond het vast, dat de Regeering

gevlucht was. En wie kon, volgde dit voorbeeld. Een groote uittocht zooals de bevolking in de Belgische steden ook had ondernomen bij de nadering der Duitschers — ving aan. De rijken volgden de „verplaatste" Regeering naarBordeaux; de minderbedeelden stelden zich met een wijkplaats op het land tevreden.

Parijs verkeerde den 3en September in een toestand van opgewonden vrees en van verslagenheid tevens. Parijs was den ondergang inderdaad zeer nabij!

Duitsche soldaten, bezig met het slijpen hunner bajonetten, die Toen Was het

zulke moorddadige wapens waren in den strijd van man tegen man.

't woord van één

man, dat den Parijzenaars nieuwe hoop gaf. Een kort woord was het, in veel verschillend van het Regeerings-Manifest.

Generaal Gallieni, de militaire Commandant van Parijs, sprak dat korte woord in zijn Proclamatie:

Leger van Parijs! Inwoners van Parijs!

De leden der Regeering van de Republiek hebben Parijs verlaten, ten einde nieuwe bezieling te geven aan de landsverdediging. Lt

342

Sluiten