Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die met generaal Von Kluck in snelheid van beweging kon wedijveren : generaal Gallieni, de militaire gouverneur der vesting Parijs.

„Ik zal Parijs tot het uiterste verdedigen!" — had hij gezegd. En dag en nacht was hij in de weer, om tot in onderdeelen die verdediging voor te bereiden.

Doch hoe? Brachten daar niet verkenners berichten, dat de vijand de hoofdstad liet rusten? Zou zijn degen dan in de scheede moeten blijven, omdat het den Duitschers in den zin kwam, den verwachten aanval niet te doen? Of beoogde de vijand slechts een uitstel en zou hij later, over een week, twee weken, • aanvallen ?

In het vijandelijke Fransche gebied wisten de Duitsche pontonniers binnen enkele uren een verwoeste brug te vervangen door een nieuwe, die voor den overtocht dienstbaar kon zijnj

Maar generaal Gallieni wilde geen uitstel. Thans, nu het land in het grootste gevaar zich bevond, wilde hij voor zijn Frankrijk ten strijde trekken! Het was op dit oógenblik voor Frankrijk êri voor hem: Sterven of overwinnen!

Generaal Von Kluck wilde de reeds aangevangen omsingeling van het Fransche leger ten zuiden van de Marne voortzetten, toen eensklaps in z ij n rug de vijand verscheen.

Generaal Gallieni was het, die het Parijsche verdedigingsleger vooruitschoof. Snel, als een schaakmeester, berekende hij, dat de Duitsche omsingelings-tactiek mislukken moest, zoo de vijand onder Von Kluck mat werd gezet.

352

Sluiten