Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelde hij. Hij zond de onbekwaam gebleken generaals naar huis, hoe ook de machtige vrienden der ontslagenen poogden, dit besluit

te doen vernietigen

Maar nu sprak Joffre, de Zwijger!

Een Saksisch landweer regiment voor den Duitschen Keizer (geheel links) ln zijn hoofdkwartier paradeerend.

Had hij zop gesproken den dag, nadat de Duitsche Kroonprins tusschen Verdun en Reims de overwinning had bevochten, zijn oproep zou door een* niet gering deel van zijn leger met een schier minachtend schouder-ophalen zijn beantwoord. Want dien dag was de tegenstand der Fransche weermacht ontzenuwd.

355

Sluiten