Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij wilden niet terugwijken! Liever moesten ze zich laten dooden, had immers de Zwijger bevolen!

Van Verdun tot Parijs woedde de slag, de Slag van de Marne. En schrikkelijker slag kende tot dien dag de wereldgeschiedenis niet.

Over een front, dat zich uitstrekte van Meaux over Esternay, Sézanne, Vitry-le-Francois tot Verdun, bulderde zonder ophouden het kanon, ratelden de mitrailleurs, knetterden de geweersalvo's, chargeerde de cavalerie, liep de infanterie storm En hoog in

De ontscheping van Marokkaansche troepen te Marseille

de lucht cirkelden de vliegeniers, lieten ze zware bommen vallen in de dichte menschenmassa's ver beneden hen, of strooiden ze een regen van scherpe pijlen in een wijden omtrek rondom zich heen.

De slag van de Marne was schrikwekkend.

Honderdduizenden, millioenen kampten hier met elkander om den voorrang. Wat gaf het, of één m^n, één bataljon, een geheel corps wonderen van dapperheid verrichtte — straks kwam een tienvoudige overmacht, die den onder zooveel doodsgevaren tot stand gekomen arbeid van de enkelingen vernietigde!....

De Duitschers, van alle kantén bestormd en aangegrepen door

360

Sluiten