Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken door een omtrekkende beweging uit te voeren, opdat zeden vijand in den rug konden aanvallen. Maar de Duitschers, even vlug in hun bewegingen als hun tegenstanders, zonden schielijk dan een

gedeelte hunner troepen naar het bedreigde punt en het

gevechtsfront was weer met één of met meerdere kilometers verlengd.

Doch ook weer omgekeerd: als de Duitschers trachtten den vijand te omsingelen, verhinderden de Franschen en Engelschen dit, door op hün beurt hün gevechtsfront te verlengen

Woedde den 14en September de Slag van de Aisne over een

gebied van Verdun tot in de nabijheid van La Fère einde

October strekten zich in den Stelling-Oorlog de wederzijdsche slagfronten uit tot aan de Noordzee!

Van Mühlhausen in den Elzas tot Verdun, van Verdun tot La Fère, van La Fère tot Bijssel en tot Nieuwpoort in België — over een front van 800 K.M. lengte! — stonden de legers tegenover elkander. ;

Wie zou in dezen strijd zonder wederga de overwinning behalen ?

In de loopgraven, die reeds van te voren door de Duitschers in het Aisne-gebied waren gegraven, werd een afzonderlijke bewaarplaats voor de munitie ingericht.

375

Sluiten