Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L/euven was niet meer een vrije Belgische stad: verwonnen door den Duitscher werd het L ö w e n!

Slechts drie soldaten van het Belgische leger waren nog in de stad gebleven. Zij hadden post gevat op bet kruispunt van de Geldenakensche Buitenvest en den Thienschen Steenweg. Wilden

Het prachtige Stadhuis te Leuven, 't welk gespaard bleef bij de verwoesting.

zij met hun drieën den strijd aanbinden tegen de honderden, de

duizenden, die daar op de stad aantrokken ? Reeds hadden ze

hun geweren in den aanslag, toen twee van hen, moedeloos, het wapen lieten zinken, het wegwierpen en vluchtten. Maar de derde bleef. De waanzin van den moed had hem overmeesterd. Hij alléén

wilde den geweldigen stormvloed bedwingen De arme held!

Een Duitsch geweerschot velde hem weldra

391

Sluiten