Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,De Groote Opmarsch gestuit! 346

De Opmarsch der Duitschers het grootste wapenfeit in de historie der menschheid 346-347. - De uhlaan 349. - Von Kluck wijkt voor Gallieni 350-354. — De Zwijger spreekt 354. — De beslissende slag 356-357.

Van de Marne op de Aisne teruggeworpen 358

De voorwaartsche beweging der Franschen en Engelschen 358-359. — De Slag van de Marne 360-363. —Het leger van den Duitschen Kroonprins geslagen 363-364. — „Hier wordt 1814 gewroken!" 365. — Het succes van generaal Pau 366-367. — De terugtocht een zware beproeving voor Duitsch- ' land 368-369. — De revanche van Frankrijk 370-371. — De terugtocht komt tot staan 372. — De val van Maubeuge 373. — De Slag van de Aisne 374. Het begin van den loopgraven-oorlog 375.

België in den Oorlog.

Belgische franc-tireurs en Duitsche représaille 376

Verdrag betreffende de wetten en gebruiken van den Oorlog te land 376. — Het franc-tireurs-wezen in België 377. — Een Duitsche waarschuwing 378-380. — De Belgische Regeering weerspreekt de tegen het Belgische' volk gerichte beschuldiging 380-381. — Soldatenbandeloosheid 382. — Het drama van Canne 383.

Arm België! 385

Visé verwoest 385. - Luik gestraft 385-386. — Soiron 386. — De „gezamelijke aansprakelijkheid" ook op Namen toegepast 386-387. — Leuven van 18 tot 25 Augustus 387-398. — Duitsche deernis met Arm België 398-399.

CORRIGENDUM.

Pag. 149 — regel 9 van boven — staat: „zei dienzelfden 29en

Augustus de Duitsche Rijkskanselier " Deze datum moet zijn:

29 Juli.

Pag. 358 staat in het opschrift van het nieuwe hoofdstuk: „Van de Marne tot de Oise". Dit moet zijn: „Van de Marne tot de Aisne".

403

Sluiten