Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Thorn een sterke troepenmacht bijeengetrokken. En die viel nur langs beide zijden van den Weichsel, Polen in.

De Russen, optrekkend tegen Silezië, werden thans in de flank aangevallen. Reeds op 16 November hadden ze bij Lipno en Woclawek den vijand eenige voordeelen moeten laten; voordeelen, die den 18en November voor de Duitschers tot een overwinning werden. Want toen werd de Russische rechtervleugel genoodzaakt te zwenken en zich op de rivier de Bzura terug te trekken.

Het gevaar voor Silezië was nu , afgewend en nóg een ander gevaar daarbenevens. Want bij Soldau, in Oost-Pruisen, was ook

Een Oostenrijksche ski-patrouille in de Karpathen tijdens een,schermutseling met een Russischen voorpost

een Russisch leger Duitschland binnengerukt, dat de vijandelijke macht in de bezochte provincie sterk zou hebben vermeerderd en de allerwegen dreigende ellende nog dreigender zou hebben gemaakt. Gelukkig voor Oost-Pruisen — dé gevechten benoorden Lodz en de Duitsche opmarsch langs den Weichsel noodzaakten de Russen tot den terugtocht op Mlawa.

Aan het groote krijgskundig talent van veldmaarschalk Von Hindenburg was ook nu weder de plotselinge verandering van den toestand, ten gunste der Duitschers, te danken. Hij toch was het, die de omtrekkende beweging van uit Thorn ontworpen had, terwijl tevens van Czenstochau tot Krakau door de Oostenrijkers aan de Russen slag geleverd moest, worden

143

Sluiten