Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dat behoefde niet nog gezegd te worden! Want de overwinnaar in het Oosten moést Von Hindenburg zijn!

Enkele dagen te voren, toen in -Polen tusschen Russen en Duitschers gevechten waren geleverd, die voor geen der partijen ■een verder resultaat brachten, had men spottend uitgeroepen:

„Het genie van Veldmaarschalk Von Hindenburg schijnt zich te hebben uitgeput en de regelen der strategie in den wind te hebben geslagen in den grooten slag bij de Bzura"! (L)

Nu evenwel bléék, dat het genie nog verre van uitgeput was.

Duitsche soldaten, den vijand bemerkend en zich in verdekte stelling tot den strijd gereed houdend.

Juist daarin openbaarde zich het genie, dat Von Hindenburg zijn vijanden in den waan bracht, dat hij het op het Bzura-front had voorzien, terwijl zijn doel veel verder lag: éérst Oost-Pruisen bevrijden en dan het offensief in Polen voortzetten!

Groot was de bedrijvigheid, die nu de verbonden legers weder ontwikkelden. Bij Memel werden de Russen in de richting van Tauroggen over de grens gejaagd en vervolgd; in de bosschen van Augustowo werd de overwinning bevochten èn bij Grajewo — óveral in het gouvernement Suwalki werden de Russen teruggedreven.

l) Aldus waren de woorden van een Oorlogscorrespondent in de Daily News. Op Leven en Dood. II. 11. 161

Sluiten