Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, dat op verschillende plaatsen de lijnen naar Antwerpen voor langen tijd onbruikbaar zijn gemaakt."

Waar die treinen, met een geschatte snelheid van 100 K.M., terecht kwamen?

De Duitschers werden er in 't geheel niet door verontrust! De tele-

De schrik des nachts. Zeppelins varende over een belegerde stad, met hun zoeklichten werkende en bommen werpende. De lichtvlekken in de donkere huizenmassa zijn branden, door de bommen aangericht.

foon en telegraaf, die ze als een der onmisbaarste strijdmiddelen, overal herstelden/ of aanlegden, berichtten hun lang genoeg van te voren de

komst dezer „dampende bolieds" en één wissel slechts behoefde

er verzet, om den wilden trein op dood spoor te doen vastloopen of in 't water te doen storten.

175

Sluiten