Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de redoute

Dorpweldt met de daartusschen gelegen versterkingen gistermiddag om vijf uur bij bestorming genomen.

Het fort Waelhem is ingesloten.

Het "westelijk vooruitgeschoven belangrijkesteunpunt Dendermonde is in ons bezit.

3 October: Bij den aanval op • Antwerpen zijn ook de forten Lier, Waelhem, K o n i n g shoy ck en de tusschen gele¬

gen versterkingen gevallen. In de tusschengelegen stellingen veroverden wij dertig kanonnen.

De opening, in den buitensten fortengordel geslagen, stelt de Duitsche troepen in staat om den aanval tegen de binnenste fortenlinie en de stad te beginnen.

4 October: De krijgsverrichtingen voor Antwerpen voltrokken zich heden in overeenstemming met het krijgsplan, zonder dat er gevechten hebben plaats gehad.

5 October. Voor Antwerpen zijn de forten Kessel en Broechem (beide ten Noorden van Lier gelegen) tot zwijgen gebracht. De stad Lier en het fort aan den spoorweg Mechelen—Antwerpen zijn genomen.

Den 6en October luidde het bericht, dat er niets bijzonders te 180

.als een bloedende massa zakte de arme kerel in elkaar, (pag. 178.)

Sluiten