Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van uw medeburgers zal leed geschieden, uw bezittingen zullen worden geëerbiedigd, indien gij u van elke vijandelijkheid onthoudt. Daarentegen zal alle verzet volgens oorlogsrecht worden gestraft, en zou het kunnen leiden tot de vernieling van uw schoone stad".

Een geruststelling voor de achtergebleven bevolking, doch een ernstige waarschuwing tevens!

Gelukkig! Antwerpen trof sedert niet het droevig lot van Luik, Visé en zoo menige andere plaats, die voor een deel of geheel boeten moest voor wat onvoorzichtigen — franc-tireurs — misdreven. Een sterke Duitsche bezetting zorgde er ook wel voor, dat geen

Een groep Belgische vluchtelingen, die vele maanden lang gastvrijheid ondervonden van de bewoners van Zuid-Beijerland (een dorp op één der Zuid-Hollandsche eilanden).

poging zelfs kon worden gewaagd, om tegen den vreemdeling in opstand te komen.

Trouwens, de Antwerpenaren waren voor het meerendeel van Vlaamsch bloed. Het waren geen Walen, die plotseling en onverwacht in woede en toorn konden.ontbranden. Bedachtzame Vlamingen waren ze, die zich in het onvermijdelijke wisten te schikken. Zoo immers de Oorlogskoorts, die schier geheel Europa had aangetast, zou zijn uitgewoed, zou België weer van Duitsche overheersching vrij worden, zou Antwerpen weer zijn de vrije, onafhankelijke Belgische havenstad.

En ook het optreden van mannen als de heer Louis Franck, een Belg in hart en nieren, maar beleidvol en tactisch als mogelijk

197

Sluiten