Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een troep Belgen, die in het Tser-gebied vele maanden lang stand hielden.

en dat volgens mededeelingen van den Consul te Terneuzen ongeveer 20.000 Belgen en 2000 Engelschen op Nederlandsch gebied waren geïnterneerd, doch de overwinning had grooter kunnen zijn.*) Geheel de Belgische weermacht had vernietigd ter» neder kunnen liggen.

Dat zulks niet het geval was, mocht dat leger danken allereerst aan de S t a d Antwerpen, waar de burgerlijke Overheid — met mannen als de heer Franck aan het hoofd — haar kalmte bewaarde, toen de militaire autoriteiten reeds radeloos waren. En voorts ook aan de hulp der Franschen, die tweemaal heldhaftig zich tusschen Belgen en Duitschers plaatsten.

De opmarsch der Duitschers langs de Noordzeekust gestuit.

Welk doel beoogden de Duitschers met hun opmarsch door Vlaanderen ?

Benevens het reeds eerder aangegeven doel 2), beoogden ze ongetwijfeld: dichter b ij Engeland te zijn. De Engelschen immers waren de vijanden. Zij waren de aanstokers van den Oorlogsbrand.

*) Blijkens een officiëele' telling. van Nederlandsche zijde, te Terneuzen, werden tot 21 October 32.505 Belgische en Engelsche soldaten (ook 48 uhlanen waren onder dit getal begrepen) geïnterneerd. .

2) Zie dl. II, blz. 172.

212

Sluiten