Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitsche huzaren öp patrouille in het Yser-gebied.

Dixmuiden'genomen!

De Fransen-Belgische verschansingen bij Dixmuiden waren ontzettend sterk. En de verdedigers, geholpen door de Engelschen, waren met het wapen in de vuist gestorven; sterven wilden ze,

maar zich overgeven wilden ze niet Slechts een 500 man namen

de Duitschers hier krijgsgevangen!

Dixmuiden, het kleine bloeiende stedeke, was een ruïne geworden. Maar de overwinnaars zagen niet haar de puinhoopen; de stad was hun en luid klonken de zegeliederen door de verlaten straten.

Wéér immers waren de Duitschers een stap nader aan het doel!

De weg naar Duinkerken lag nu open voor hen! En Wee,

wee Engeland!

Neen!

De ure, dat Duitschland zich op Engeland, op Engeland vooral en alleen, kon werpen, was niét aangebroken!

Daar, bij de Noordzee-sluizen van Nieuwpoort, waakte een Belg over België — hij waakte ook over Engeland.

Hij was wachter aan de groote sluizen en had tot taak, den waterstand in den gekanaliseerden Yser en ih de tallooze andere kanalen en plassen in het Yser-gebied te regelen. Een ongeëvenaarde kennis verwierf hij zich alzoo van de wijze, waarop het land kon worden onder water gezet. 226

Sluiten