Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schers drie weken later, 15 November, weer den Yser over, doch nu terug!

Aan den Duitschen opmarsch naar het Zuiden, naar Duinkerken en Calais, werd door de Yser-inundatie het Halt toegeroepen. En het blééf halt!

Hoe ook de beste Duitsche leger-corpsen zich afmatten, om het verloren terrein te herwinnen — al de pogingen mislukten. Ja zelfs moesten ze nog drie weken later, op 4 December, de laatste steunpunten'aan de overzijde| van den Yser, waar*'zich nog Duitsche troepen-afdeelingen gehandhaafd hadden, verliezen.

En ook ;hier, gelijk in Noord-Frankrijk, gelijk" in Russisch-

Een liugrdj.ch eskader met vliegmachines en luchtschip. Met deze geweldige macht nam de Engelsche marine aan den strijd bij Nieuwpoort en in het Tser-gebied deel.

Polen, gelijk overal in de wintermaanden van 1914 op 1915, kwam het niet tot een beslissenden slag, maar werd de strijd een stellingoorlog; afmattend, menschen-verslindend

En het einde? . Niét te voorspeUen!

O, Vlaanderen, wondermooi Vlaanderen, nooit heeft een land zjooveel bloed en zooveel gruwelijks gezien! Helaas, een droevige waarheid!

De gevallenen, die arme beklagenswaardige slachtoffers van den Grooten Volkerentwist, verdwénen. Ze werden neergelegd in

231

Sluiten