Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nademaal de Regering het recht van het publiek om op vreedzame wijze hun protest voort te zetten door het proklameeren van de Krijgswet en Regulaties ontnomen heeft;

Zo is het dat wij blijven protesteeren met het wapen in de hand tegen het zoo gevaarlik beginsel hetwelk de Regering tegen de zin en'^wil van het Volk wenst uit te voeren, overtuigd zijnde dat ons

Oud-President M. T. Steijn.

volk in de grootste ellende en ramp gedompeld zal worden en dat •Gods vloek gebracht wordt.

Daar onze protesterende houding niet is om Broeders bloed te vergieten maar integendeel zoals reeds bewezen is, waar mogelik zulks te vermijden en onder geen omstandigheden aanvallender wijze op te treden;

Op Leven en Dood II, ia 273

Sluiten