Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was overgestoken naar Transvaal, [achtervolgd door commandant Dutoit in een auto. Hij ontsnapte eindelijk met zijn vier medgezellen en voegde zich bij een klein commando opstandelingen, dat in bet geheim in de buurt van Schweizer Reneke was gevormd. Het waren hoofdzakelijk rebellen, die uit het westen van den Vrijstaat waren

Generaal Christiaan de Wet, die 1 December 1914 werd gevangen genomen en 22 Juni 1915 werd veroordeeld tot zes jaren gevangenisstraf en 2000 pond sterling boete.

gevlucht. Met dit commando rukte De Wet zoo snel in westelijke richting op, dat de pogingen van de Regeerings-troepen om hem te omsingelen faalden. Hevige regens en stormen begunstigden zijn topht, daar het door den slechten toestand der wegen onmogelijk was, de auto's te gebruiken. 276

Sluiten