Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan één loyaal Regeerings-man. Zoo hadden ze, om een enkel voorbeeld te noemen, den 14en Januari 1915 bij Langklip een „val" opengezet voor de Regeeringstroepen, waar deze inliepen en waarin 36 van hen achterbleven. Éf«fë^f

Echter, zooals het met de kommando's van De Weten de andere generaals was gegaan, moest het op den duur ook afloopen met de mannen van Maritz, hoe onversaagd en moedig ze ook streden.

Een voorspel van wat komen moest, was, wat er 24 Januari in Upington gebeurde. Upington, aan den Noordelijken oever van de Oranjerivier, was dien dag hettooneel van een hevigen strijd. Enkele

In Australië trok in de Oorlogsdagen de band met het Moederland. — Vele vrijwilligers snelden Engeland te hulp en streden op al de slagvelden, het meest later op Galllpoli, tegen den gehaten mededinger. — Deze foto geeft Australiërs te zien in de vlakte bij de Pyramiden.

tientallen mannen uit het kommando van Maritz en Kemp waren 's morgens in de vroegte, nog vóór zonsopgang, de stad binnengedrongen. Toen ze bemerkt werden, volgde natuurlijk terstond een hevig geweervuur, dat een einde aan het leven van 9 „opstandige" Afrikaners maakte en binnen korten tijd de drieste Burgers had verstrooid.

Maar daarmede was de strijd nog niet afgeloopen. Maritz en Kemp zelf vielen nu de Regeerings-troepen aan. Maar de overmacht van Botha's mannen, het overweldigend aantal kanonnen, dat de Regeerings-troepen met zich voerden, waren het kommando te

296

Sluiten