Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vernietiging Tan Duitschlands koloniaal bezit.

Britannia rules the waves!

Het is een trotsche zang, dien de'Engelschen gaarne aanheffen,

I als zij denken aan hun heerschappij ter zee. En het is ook niet

tegen te spreken, dat de Britten récht hebben, om aldus te spreken en te zingen. Over heel de wereld strekt zich immers het Britsche gezag of de Britsche invloed uit. Geen breedte- en geen lengtegraad, waar niet de vlag van het groote Eilandenrijk wappert; geen zee, waar niet de Britsche vloot eenig meer of minder belangrijk steunpunt heeft.

Ja, inderdaad: Britannia rules the waves — Brittan je beheerscht de zee!

Deze macht-ter-zee kwam Engeland uitnemend te. stade in den

Grooten Oorlof-

dien het buiten Europa tegen

Duitschland voerde. §^."

Duitschland — het is reeds eerder gezegd — was als koloniale

mogendheid klein. Trouwens ook nog maar enkeletientallen jaren was het Keizerrijk begonnen aan de uitvoering yan kolonisatie-plan- nen. Het had er nog niet eerder behoefte aan gehad, zich van overzeesche gebieden te voorzien. Maar toeh het rijker en machtiger werd en al meer in

De Japanners voor Tsingtao. Z*Cn °-e energie

Vanuit hun „modern" aangelegde loopgraven openden zij een vnelrlp nni-ara

moorddadig vuur op de Duitsche bezetting. vueiue umwd,

300

Sluiten