Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken. om een wereldmacht te vormen, toen waren er koloniën noodig.

En toen

schiep zich Duitschland ook koloniaal bezit. DuitschZuid-WestAfrika was — vooral ook, doordat Botha zich door den jingogeest vervoeren liet — een gemakkelijke prooi voor Albion. Het 'sneed ter zee eenvoudig alle verkeer af en te land zorgden de

troepen der Zuid-Afrikaansche Unie voor het overige.

Togoland

j . De Japanners voor Tsingtao.

moest reeds in Met hun bekende lenigheid beklommen de Japanners

, , heuvel op heuvel.

de eerste weken

van den oorlog bukken voor het geweld, dat Engelschen en Franschen op dit kustland uitoefenden.

Dnitsch-Oost-Afrika, waar Engelschen en Belgen (uit den

Congo) streden Kameroen en het Kongo-gebied, waar

eerst de Franschen alleen, later met de Engelschen' te zamen de

Duitschers aanvielen . Duitsch-Nieuw-Guinea en deBismarck-

eilanden, waar de Engelsen-Australische vloot op afstevende..... kortom: alle Duitsch overzeesch bezit — de groote koloniale gebieden zoowel als de kleinste eilanden — werd aan het Keizerrijk ontrukt. Brittanje, dat de zeeën beheerschte, had de koloniale mogendheid Duitschland vernietigd. Duitschlands naam was — althans voorloopig — 'van de wereldkaart weggevaagd.

Het waren zware slagen, die Duitschland troffen. En het land

301

Sluiten